Öğretmenler İçin (1): Bülbülü Öldürmek (Harper Lee, 1960)

bulbulu-oldurmek.jpg

Harper Lee’nin edebiyat dünyasına kazandırdığı Bülbülü Öldürmek, öğrencilerin severek okuyacakları bir eser. Lee, romanını 1957’de yazmış, daha sonra iki yıl boyunca düzeltmeler yapmış ve 1960 yılında da yayımlatmayı başarmıştı.

Romanı derslerinde kullanmak isteyen öğretmenlere yardımcı olacağını düşündüğüm soruların bir dökümü aşağıda. Bu soruların, romanı okuyacak öğrenciler için de yararlı olacağını düşünüyorum.

 • Romandaki olaylar 1930’lu yılların Amerika Birleşik Devletleri’nde geçmektedir. Yazarın romanı kaleme aldığı dönemse 1950’li yılların ikinci yarısına rastlar. Bu dönemlerde ABD’de hangi önemli toplumsal olaylar yaşanmıştır? Bu olaylarla roman arasında hangi bağlantılar kurulabilir?
 • Romanda olaylar Maycomb isimli bir kasabada geçmektedir. Maycomb, daha geniş bir perspektiften bakıldığında Amerikan toplumunu yansıtıyor olabilir mi?
 • Romanda anlatıcı olarak bir çocuk seçilmiştir. Bunun nedeni ne olabilir? Bunun okuyucu üzerindeki etkisi ne olabilir?
 • Romanın adını, romandaki çocuklar ve Boo Radley’i gözönünde bulundurarak yorumlayınız.
 • Scout ve Jem arasındaki ilişki roman boyunca nasıl değişmektedir? Kitabın farklı bölümlerinden örnekler vererek bu değişimi inceleyiniz.
 • Romanda Atticus neyi temsil etmektedir? “Atticus” adında bir “pan” var mıdır? Atticus’un “sosyal sınıf” ve “ırk” konusunda yaklaşımlarını açıklayınız.
 • Atticus ve çocukları arasındaki ilişkiyi yorumlayınız.
 • Atticus ve Alexandra Hala arasında ne tür farklılıklar gözlemleyebiliyorsunuz?
 • Finch ailesinin evindeki yardımcıları Calpurnia’nın hikayedeki rolü nedir? Scout, Jem ve Atticus’un Calpurnia ile olan ilişkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?
 • Alexandra Hala ve Bayan Maudie arasındaki farklılıkları yorumlayınız.
 • Robert Ewell ve ailesi romanda neyi temsil ederler? Maycomb toplumu, Robert Ewell’a güvenmedikleri halde neden mahkemede onun yanında yer alır?
 • Mayella’nın yaptığı suçlamanın nedenini psikolojik ve sosyolojik boyutlarda yorumlayınız.
 • Ewell ve Cunningham aileleri birbirlerinden hangi açı(lar)dan farklıdır.
 • Mahkeme salonu ve mahkeme salonundaki oturma düzeni bize o dönemin Amerikasında yaşanan olaylara yönelik neler gösterebilir?
 • Harper Lee, romanın genelinde zencileri (Tom da dahil olmak üzere) nasıl anlatmaktadır? Bu anlatımı yeterli buluyor musunuz? Nedenlerinizi açıklayınız. Yeterli bulmadığınız noktaları siz bir yazar olsanız nasıl yazardınız?
 • Romanda eğitim ve hukuk sistemlerindeki hangi aksaklıklar vurgulanıyor?
 • Bülbülü Öldürmek iyimser bir roman mıdır? Nedenlerinizi açıklayınız.
 • Romandaki temaları sıralayınız. Bu temalar romanı ne denli evrensel kılabilir sizce?

© Ali Nihat Eken, İstanbul, 2007

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s