Bilimsel Araştırma: Müzik ve Beyin

Otuz Dakikalık Bir Müzik Çalışması ve Beyindeki Kan Akışı

Liverpool Ünversitesi’nde yapılan bir araştırma, kısa süreli bir müzik çalışmasının beynin sol yarım küresindeki kan akışını hızlandırdığını gösterdi. Bu da beyindeki müzik ve dil işleme alanlarının ortak beyin patikaları kullandığını düşündürüyor.

Liverpool Üniversitesi bünyesindeki Psikoloji, Sağlık ve Toplum Enstititüsü araştırmacıları, müzisyenlerde ve müzisyen olmayan kişilerdeki beyin faaliyetlerine bakmak için iki farklı çalışma yürüttü.

Çalışmada İzlenen Yol

İlk çalışmada, 14 müzisyen ve 9 müzisyen olmayan kişinin müzik ve dil konulu etkinlikler yaparken beyin faaliyetlerindeki kalıplara bakıldı. Müzisyenlerde hem dil hem müzik etkinliklerinde beyin faaliyetleri benzer kalıplar sergilerken müzisyen olmayan kişilerde bu gözlemlenmedi.

İkinci çalışmada müzisyen olmayan katılımcılardan oluşan bir grubun beyin faaliyet kalıpları ölçüldü. Bu kişiler deney sırasında kelime oluşturma ve müzik algılama etkinliklerinde yer aldılar. Daha sonra otuz dakikalık bir müzik çalışmasının ardından ölçümler yeniden alındı.

Ne Bulundu?

Müzik çalışmasının öncesinde alınan beyin faaliyet ölçümleri önemli bir korelasyon kalıbı sergilemedi. Ancak, müzik çalışması sonrası yapılan ölçümlerde önemli benzerliklere rastlandı.

Araştırmayı yöneten Amy Spray’in açıklamaları konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor:

Beynimizde müzik ve dili işleyen bölgelerin ortak olduğu düşünülmektedir ve yapılan araştırmalar, müzik çalışmasının beynin sol yarım küresinde kullanım artışına neden olduğunu göstermekte. Bizim araştırmamız müzik ve dil çalışmaları yaparken müzik çalışmasının beynimizdeki alanları kullanmadaki modüler etkilerine baktı. Sadece yarım saatlik bir müzik çalışmasının ardından ortya çıkan kan akışındaki kalıp benzerliklerini görmek çok heyecan vericiydi.

Liverpool Üniversitesi’nden Psikolog Dr George Mayer’in açıklamasıyla haberi sonlandıralım:

Bu araştırma bize gösteriyor ki korelasyonlu beyin faaliyetlerindeki kalıplar, beyindeki dil işlemede kulanıldığı düşünülen alanların kullanımının bir sonucuydu. Bir müzik pratiği çalışması müziği algılamada kullanılan bilişsel donanımlarda hızlı bir değişime yol açıyor; bu ortak kullanılan donanımlar da genellikle dil işlemede kullanılan donanımlar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s